Między rewolucją 1905 - 1907 a odzyskaniem niepodległości w 1918

 

 

latach 1918-1939 mamy do czynienia z działaniem ze strony władz miejskich Gostynina zmierzających do uporządkowania i usprawnienia funkcjonowania władz oraz przedsiębiorstw i instytucji im podległych. Były i sprawy konkretne, jak np. budowa sanatorium dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wycięcie starodrzewu na stadionie, urządzenie ogródków działkowych dla robotników, przyznanie nagrody rzeźnikowi Tomaszewskiemu za wzorowe prowadzenie rzeźni miejskiej. Ze spraw politycznych należy wymienić podjęcie uchwały władz miejskich (29 VIII 1938r.) w sprawie przyznania obywatelstwa honorowego Marszałkowi Polski Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody. Wiąże się to z wcześniejszą decyzja władz o przyznaniu pałacu w Łącku marszałkowi Rydzowi-Śmigłemu, który był tu częstym gościem. W latach 1938/1939 dla ułatwienia marszałkowi dojazdu do pałacu w Łącku wyasfaltowano drogę Łąck-Sochaczew.
     Sanacyjna polityka „uzdrowienia” budziła pewne niepokoje społeczne.
W dniu 21 XI 1936 roku w Nadleśnictwie Państwowym Łąck strajkowało 60 robotników leśnych, zatrudnionych akordowo przy ścinaniu drzew. Żądali oni podwyżki zarobków z 60 gr. za 1 m3 ściętego drzewa do 1 zł. Strajk zakończył się w dniu 3XII wygraną robotników.
     Od wiosny 1939 roku coraz częściej powoływano rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Przeprowadzano przeglądy koni. W lipcu 1939 roku 4 pułk strzelców konnych z Płocka przeprowadził ćwiczenia wojskowe z udziałem drużyn Przysposobienia Wojskowego. Brały w nich udział drużyny ze Związku Strzeleckiego, Koła Podoficerów Rezerwy, miejscowego gimnazjum i harcerze. Szlak ćwiczeń wiódł od Płocka przez Łąck, Gostynin po Łanięta. Samochody cywilne i wojskowe pozorowały działanie czołgów. W lipcu i sierpniu na stadionie w Gostyninie odbyły się obozy junaków z drużyn Przysposobienia Wojskowego (PW) z Gostynina i kilku sąsiednich powiatów, prowadzone przez kadrę oficerów i podoficerów 4 psk z Płocka. Wzięło w nich udział ok. 400 uczestników. Obozy miejscowego hufca ZHS w swych programach uwzględniały także różne ćwiczenia z zakresu wojskowości, łączności, samarytanki itp.
     W połowie roku zaczęto kopać na placach i skwerach rowy obrony przeciwlotniczej. Szyby w oknach zaklejano papierem na krzyż. Poza tym życie w mieście płynęło pozornie normalnym torem. Toczyły się budowy sanatorium w Kruku oraz lotniska polowego w Łącku. Kończono budowę drogi asfaltowej z Łącka do Sochaczewa. W pałacu w Łącku przebywał przez kilka dni na wczasach marszałek Rydz-Śmigły. Uruchamiano szpital psychiatryczny pod Gostyninem. Na Wiśle w Płocku oddano uroczyście do użytku nowy most kolejowo- drogowy. Jedynie na dachu budynku szpitala powiatowego namalowano widoczne z daleka czerwone krzyże.